HTML5 LIKE FB & SILA KLIK TANDA [X] UNTUK MENUTUP Button Close

9 May 2019

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41 – PTD


SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM

Masa : 45 Minit

Bilangan Soalan : 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber manusia/ infrastruktur, pentadbiran dan pembangunan wilayah/ tanah/ daerah/ tempatan, pengurusan sumber ekonomi/ kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan dan pertahanan negara serta lain-lain perkembangan.


Contoh Soalan:

1. Berikut ialah Bidang-Bidang Keberhasilan Utama Negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, kecuali

A menangani kos sara hidup.

B mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan.

C memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.

D meningkat taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah.

Jawapan: B


2. Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) merupakan bantuan kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada

I kanak-kanak.

II balu askar dan polis. III orang kelainan upaya. IV mangsa bencana alam. A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Jawapan: A

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa : 45 Minit

Bilangan Soalan : 40

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

1. Rajah yang diwakili oleh Z ialah

 

Apakah nilai paling sesuai bagi X?

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac.Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah menurun sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan adalah 1/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

A 20 orang
B 40 orang
C 60 orang
D 80 orang

Jawapan: B

Teknik menjawab:

Pelancong luar negara = 40/100 x 400
= 160
= 400 – 160
= 240
Pelancong tempatan = 1/3 x 600
= 200
Beza pelancong Bulan April = 240 – 200 = 40

Rajah di bawah menunjukkan bilangan telefon bimbit yang dijual pada tahun

2010 dan 2011. Sebanyak 290 telefon bimbit telah dijual dari tahun 2010 hingga 2013 dengan nisbah pada tahun 2012:2013 adalah 3:4.Bilangan telefon bimbit yang dijual dalam tahun 2012 ialah


A 30
B 60
C 80
D 140

Jawapan: B

Teknik menjawab:

Jumlah kamera digital yang dijual

Jumlah kamera digital pada tahun 2010/2011

Jumlah kamera digital pada tahun 2012/2013

Oleh yg demikian,

3:4 = 140 buah

1 buah = 140/7 = 20

dan 3 buah = 3 x 20 = 60 buah

= 290 buah

= 150 buah

= 290 – 150

= 140 buah


Oleh itu jualan telefon bimbit pada tahun 2012 ialah sebanyak 60 buah.

iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri.

Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

Contoh Soalan:

Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.Setiap bulan, Daud membelanjakan 20% daripada gajinya bagi membayar bil utiliti berjumlah RM100. Sekiranya gaji beliau dinaikkan sebanyak 50%, berapakah jumlah yang perlu dibayar bagi bil utilitinya?

A RM100

B RM150

C RM200

D RM250

Jawapan: B


Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41,  PTD; Adakah anda mencari mencari contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan jawatan PTD? M41 Jika jawapana anda ya, teruskan membaca.

Kami sedang mengemaskini page ini untuk maklumat terkini bagi peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41 yang akan diadakan pada 16 Mei 2019

Sementara itu, untuk muat turun SEGERA,

Nota Ringkas Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Tadbir Diplomatik M41 2019


Disqus Comments