9 Apr 2015

Kursus Tips dan Panduan Memasuki Perkhidmatan Awam Bagi Bulan April 2015Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia akan menganjurkan Kursus Tips Dan Panduan Memasuki Perkhidmatan Awam yang akan diadakan sepanjang Tahun 2015. Kursus ini merupakan Transformasi SPA yang bertujuan memberi pendedahan awal dan panduan kepada calon-calon dalam membuat persediaan untuk menghadapi urusan Peperiksaan, Assessment Center dan Temu Duga memasuki Perkhidmatan Awam.

Jadual Bulan April 2015
[ Lihat ]

Atur Cara Kursus Tips dan Panduan Memasuki Perkhidmatan Awam (Terkini/Baru) [ Muat Turun ]

Penyertaan terbuka kepada semua Warganegara Malaysia, pencari pekerjaan dan sesiapa yang berminat untuk berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam.
i) Tiada sebarang bayaran dikenakan;
ii) Berpakaian kemas; dan
iii) Nota-nota kursus disediakan seperti berikut :
Modul 1 - Proses Permohonan Pekerjaan dan Peperiksaan Dalam Talian
Modul 2 - Tips dan Panduan Menghadiri Pusat Penilaian Kompetensi/Pemeriksaan Fizikal dan Temuduga

Maklumat lanjut sila hubungi Urus Setia melalui emel aspa@spa.gov.my atau melalui talian seperti berikut:

Encik Zainal Bin Ein : 03-8885 6055
Encik Hasrolnizam bin Jahya : 03-8885 6062
Cik Siti Amirah binti Amran : 03-8885 6459


0 komentar

Post a Comment