22 Apr 2016

Skim Perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat MalaysiaKLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
GRED JAWATAN/GAJI : KB41, KB44, KB48, KB52, KB54
TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016

 • SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 • (a) warganegara Malaysia;
 • (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
 • jawatan;
 • (c) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred KB41:RM2,094.00);atau
 • (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • (Gaji permulaan ialah pada Gred KB41: RM2,300.73);atau
 • (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred KB41:RM2,404.51);atau
 • (iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred KB41:RM2,508.29);atau 
 • (v) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred KB41:RM2,612.07).
 • (d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut

 • (i) tinggi sekurang-sekurangnya 1.57m bagi lelaki dan
 • 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
 • (ii) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan46kg bagi wanita;
 • (iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 • (iv) mempunyai sekurang-kurangnya 81sm ukuran dada yang biasa dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);


0 komentar

Post a Comment

Jawatan Kosong Sektor Kerajaan