14 May 2015

Jadual dan Borang Permohonan bagi Peperiksaan Perkhidmatan Awam Tahun 2015

PANDUAN CALON MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM

1. Permohonan Peperiksaan:
i. Borang Permohonan Peperiksaan dan Jadual Peperiksaan adalah secara atas talian melalui laman
sesawang kompetensi (www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan);
ii. Nama dan alamat pejabat hendaklah diisi dengan lengkap;
iii. Calon hendaklah memohon sebelum tarikh tutup permohonan;
iv. Permohonan bagi siri 2, akan dibuka setelah keputusan siri 1 dipaparkan;
v. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan DITOLAK;
vi. Slip Akuan Terimaan permohonan hendaklah dicetak sebagai bukti permohonan telah dibuat;
vii. Calon yang tidak mendaftar TIDAK dibenarkan menduduki peperiksaan; dan
viii. Semakan status permohonan, angka giliran dan pusat peperiksaan adalah secara atas talian melalui laman sesawang kompetensi dua (2) minggu sebelum tarikh peperiksaan.

2. Pusat Peperiksaan:

i. Ditetapkan oleh urus setia Peperiksaan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia;
ii. Pertukaran Pusat Peperiksaan adalah TIDAK DIBENARKAN kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada urus setia peperiksaan di Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam;
iii. Pertukaran pusat hanya dibenarkan atas sebab-sebab berikut :
a. Pertukaran Tempat Bertugas (Surat Arahan Pertukaran hendaklah disertakan); dan
b. Masalah kesihatan (Surat Laporan Kesihatan daripada Pegawai Kesihatan hendaklah disertakan).

3. Tanggungjawab calon:

Calon hendaklah mematuhi peraturan seperti yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 Tahun 1982 - Peraturan Tatatertib dalam Peperiksaan Perkhidmatan antaranya:

i. Calon perlu mencetak dan membawa SLIP ARAHAN CALON, KAD PENGENALAN dan ALAT TULIS;
ii. Calon wajib berpakaian pejabat dan kemas;
iii. Bahan rujukan yang berkaitan dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan kecuali nota tangan dan nota slaid; dan
iv. Sekiranya calon tidak mengikut peraturan, Ketua Pengawas boleh menghalang calon daripada
menduduki peperiksaan.
4. Keputusan:
i. Semakan keputusan peperiksaan adalah secara atas talian melalui laman sesawang kompetensi
(www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan);

ii. Keputusan peperiksaan akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh peperiksaan; dan
iii. Keputusan peperiksaan dianggap TERBATAL sekiranya calon didapati tidak layak menduduki
peperiksaan yang berkaitan


0 komentar

Post a Comment