Showing posts with the label Oktober 2019Show All
Jawatan Kosong Terkini di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (DBP).
Jawatan Kosong Terkini di Universiti Sultan Zainal Abidin (UNIZA).
Jawatan Kosong di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Jawatan Kosong Terkini di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).
Jawatan Kosong Terkini di Pusat Pungutan Zakat (PPZ).
Jawatan Kosong Terkini di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).
Jawatan Kosong Terkini di Lembaga Minyak sawit Malaysia (MPOB).
Jawatan Kosong Terkini di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
Jawatan Kosong Terkini di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA).
Jawatan Kosong Terkini di Kementerian Pembangunan Luar Bandar.
Jawatan Kosong Terkini di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
Jawatan Kosong Terkini di Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP).
Jawatan Kosong Terkini di Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR).
Jawatan Kosong Terkini di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN).
Jawatan Kosong Terkini di Malaysian Institute of Accountants (MIA).
Jawatan Kosong Terkini di Majlis Perbandaran Segamat.
Jawatan Kosong Terkini di Universiti Malaysia Sabah (UMS).
Jawatan Kosong Terkini di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Jawatan Kosong Terkini di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
Temuduga Terbuka di Polis Bantuan PKFZ - 10 Oktober 2019